omniscience

  1. İsim tümbilim: herşeyi bilme, herşeye vâkıf olma.
  2. İsim sonsuz bilgi.
  3. İsim çok geniş bilgi/vukuf.