operating income

  1. faaliyet geliri
  2. işletme geliri
  3. işletme geliri (işletmenin kazanç getiren aktif değerlerinden ve verdiği hizmetlerden sağladığı gelir
  4. İsim, Muhasebe faaliyet kârı
net faaliyet kârı İsim, Muhasebe
net faiz gelirinin yüzdesi olarak faaliyet kârı İsim, Muhasebe
eksi borçlar için ayrılan yedek akçe
menkul kıymetler kâr ve zararından önce net işletme geliri
bunun toplam faiz gelirine bölünmesi
yalnız normal işletme faaliyetlerinden doğan hâsılat ve maliyetleri gösteren gelir tablosu İsim