operating officer

  1. işletme müdürü (büyük bir bankada işlemlerden sorumlu yönetici
başkan ya da başkan yardımcısı seviyesinde
bir şirketin günlük işlerini yürütmekle sorumlu yönetici