1. İsim, Bitki Türleri orchid
orchid Sıfat
dark orchid Sıfat

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Sâlepgillerden, serlerde yetiştirilen, çok güzel çiçekli, ... yumrulu bitkilerin ortak adı