1. Sıfat çok kaba/çirkin, çok fena/kötü.
  2. Sıfat edepsiz, hayasız, edebe aykırı, terbiyesiz, rezil, iğrenç, menfur, hakaretâmiz.
    outrageous language/manners.
  3. Sıfat korkunç, dehşet verici, tasavvuru imkânsız, müsamaha edilemez.
    an outrageous disregard to human rights.
  4. Sıfat gaddar, zalim, şiddetli.
  5. Sıfat aşırı, müfrit, müthiş, âdetlere aykırı.
ahlaksız davranış
alçakça davranış davranma
alçakça davranış
fahiş fiyat
korkunç sıcak
büyük hakaret
ağır hakaret
fahiş fiyat