overwhelmed

alt üst olmak Fiil
ambale olmak Fiil
siparişlerin altında ezilmiş
sipariş yağmuruna tutulmak Fiil
işi başından aşkın olmak Fiil
çalışmadan bunalmış
haberler karşısında şaşkına dönmek Fiil