overwhelmed

  1. bunalmış
  2. başından aşmış
alt üst olmak Verb
ambale olmak Verb
siparişlerin altında ezilmiş
sipariş yağmuruna tutulmak Verb
işi başından aşkın olmak Verb
çalışmadan bunalmış
haberler karşısında şaşkına dönmek Verb