1. İsim, Hukuk af
 2. af, bağışlama, suçun affedilmesi/bağışlanması, mağfiret.
  I beg your pardon: affedersiniz, affınızı
  dilerim/istirham ederim.
  pardon me: beni affediniz/bağışlayınız.
 3. Hukuk (a) af, berat, affedilme, (b) afname, af emri.
 4. günah çıkarma, Papanın günahları affetmesi.

 5. beg pardon (veya sadece:
  pardon: (a) efendim? işitmedim, anlamadım, tekrarlar mısınız?
  (b) affedersiniz, yanılıyorsunuz, ben o fikirde değilim, (c) hiç de öyle değil, (o söylediğin) saçma/manasız,
  argo halt etmişsin, haydi oradan!
 6. (suçu) bağışlamak, affetmek.
  We must pardon him his little faults.
 7. beraet ettirmek.
 8. (nezaket hitabı) özür dilemek.
  pardon me, madam: Özür dilerim/af buyurun/affedersiniz, hanımefendi.
özür dilemek Fiil
kayıtsız şartsız af
affeden tarafça herhangi bir şartın koşulmadığı af
birinden bağışlamasını istemek Fiil
bağışlanmak Fiil
affedilmek Fiil
affetme yetkisine sahip olmak Fiil
özür zrü dilemek Fiil
şartlı af
af talebini reddetmek Fiil
müdüriyet affı
genel af
af çıkarmak Fiil
affetmek Fiil
birini affetmek Fiil
affınızı rica ederim
buyur buyrun
genel af çıkarmak Fiil
af dilemek Fiil
af dilekçesi yazmak Fiil
kısmi af
af dilekçesi
affetme yetkisi
af yetkisi
bağışlanmayı talep etmek Fiil
affedilmek
affedilmek Fiil
bağışlanmak Fiil
affetme yetkisi
bir hatayı affetmek Fiil
pardon
birini affetmek Fiil
birinin suçunu affetmek Fiil
birinin suçunu affetmek Fiil
birinin bir şeyini af etmek Fiil
birini bir şey için affetmek Fiil
(Br) affetme yetkisi
 1. pardon me
 2. excuse me
I'm sorry.
What's that? Cümle
I'm sorry?

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Affedersiniz” anlamında ... dileme sözü