1. İsim, Din ve İnanç Easter

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Hıristiyanların Hz