kurtarmak Fiil
rehin edilmiş senet
rehinli senet
rehinli alacak
rehinli eşya
rehin edilmiş kıymetli kâğıtlar İsim
(Br) (bir bankada) teminat olarak rehin tutulan hisse senetleri İsim
rehine verilmiş hisse senet dileri İsim
rehine verilmiş hisse senetleri İsim
rehindeki saati kurtarmak Fiil