pay as you go system

(US) vakti geldiğinde derhal ödenen vergi sistemi