place value

  1. Fiil değer vermek
  2. Fiil değer atfetmek
  3. Fiil önem vermek
  4. Fiil önem atfetmek
bir şeye fiyat biçmek Fiil