previous experience

önceden (bir şeyi) yaşamış olmak Fiil
deneyim sahibi olmak Fiil