yeniden teşkilatlanma halinde olmak Fiil
üretilmekte olmak Fiil
üretim sürecinde olmak Fiil
taşınma halinde olmak Fiil
üretim sürecinde değişiklik
tahsilata verilmiş çekler İsim
üretim sürecindeki mallar İsim
gümrük muameleleri yapılmakta olan mallar İsim
tamamlanmakta
inşaat halinde
gelişim halinde
gelişme halinde
kalkınma halinde
gelişme halinde
taşınmakta
üretimdeki malzeme
(US) işlenmekte olan malzeme
yapılmakta olan iş
yapılmakta olan iş (imalatı kısmen tamamlanmış ürünlerin maliyeti