1. ilerleme, terakki.
  the progress of science.
  make progress: ilerlemek, ilerleme/terakki kaydetmek.
 2. gelişme, yükselme, yükseliş.
 3. (ileri) gitme/gidiş, yürüyüş.
 4. Biyoloji büyüme, gelişme, olgunlaşma.
 5. gezi, özellikle kralın/hükümdarın resmî gezisi.
 6. ilerlemek, terakki etmek, ileri gitmek, (zaman) geçmek.
  We progress in learning step by step. The
  building of the school has progressed a great deal this week. The year is progressing, it will soon be autumn.
 7. gelişmek, büyümek, olgunlaşmak.