protection of children

Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma,
Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
İsim, Uluslararası Hukuk
Çocuk Esirgeme Kurumu İsim, Kamu Yönetimi
Çocukların Korunması ve Uluslararası Evlat Edinilmeleri Hususunda İşbirliğine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk