provide for a bill

  1. Fiil bir senet için teminat vermek
  2. Fiil senedi ödemek için karşılık bulmak
senedin kabulünü sağlamak Fiil