punch drunk

  1. yediği yumruklardan sersemlemiş
  2. kafası karışık
  3. aklı başında değil
yumruk sersemi: boksta kafasına yediği yumruklardan ilerigelen kanamalar sonucu bedenî dengesizlik, konuşma
zorluğu ve zekâ durgunluğu gösteren.
Sıfat
sersem, şaşkın, aptal, alık, serseme dönmüş. Sıfat