put across a business deal

  1. Fiil bir iş anlaşmasını başarıyla gerçekleştirmek