put something to something

  1. Fiil birşeye para yatırmak
  2. Fiil birşeye para harcamak
  3. Fiil parayı birşey için ayırmak
bir şeyi oya koymak, oya başvurmak.
(bir şeyin) fiyatını hatırlamak/tahmin etmek.
I saw a beautiful coat advertised the other day, but
I wouldn't like to put a price to it.
birşeyi durdurmak Fiil
birşeyi bitirmek Fiil
birşeyi sona erdirmek Fiil
birşey umudunu yok etmek Fiil
birşeyin gerçekleşme olasılığını ortadan kaldırmak Fiil
birşey hayalini suya düşürmek Fiil
birşey planlarını suya düşürmek Fiil
bir şeyi iyi bir amaç için kullanmak Fiil
tensik etmek Fiil
değerlendirmek Fiil
bir şeyi yazıya dökmek Fiil
bir şeye bir sınır tayin etmek/son vermek.
birini/birşeyi gölgede bırakmak, önemini/şöhretini azaltmak.