quote a case

bir mahkeme kararından alıntı yapmak Fiil