1. alıntılamak, aktarmak, iktibas etmek, birinin yazısını/sözünü aynen tekrarlamak.
  2. (kanıt/delil) vb. ileri sürmek, zikretmek.
  3. (sözcükleri) tırnak imi arasına koymak.
  4. Ticaret (a) (fiyat) söylemek/bildirmek/tayin etmek, (b) cari fiyatını söylemek, fiyat koymak.
  5. (bkz: quotation ).
  6. (bkz: quotation mark ).
yararlandığı kaynakları belirtmek Fiil
(birinin) ağıznı kullanmak Fiil
birini otorite olarak göstermek Fiil
borsada bir işlem gününün son alım ve satım fiyatları İsim
çift kapama tırnağı Bilgi Teknolojileri
çift açma tırnağı Bilgi Teknolojileri
menkul kıymetin muhtemel fiyatı
bir vakayı emsal olarak göstermek Fiil
bir fiyat vermek Fiil
daha düşük bir fiyat teklif etmek Fiil
emsal göstermek Fiil
(bir malın) fiyatını söylemek.
emsal göstermek Fiil
bir örnek vermek Fiil
kaynak olarak göstermek Fiil
emsal olarak göstermek Fiil
başa baş kote etmek Fiil
bir kitaptan alıntı yapmak Fiil
bir mahkeme kararından alıntı yapmak Fiil
birinden alıntı yapmak Fiil
birinin sözlerini alıntılamak Fiil
birşeyden alıntı yapmak Fiil
birşeyi alıntılamak Fiil
harfi harfine aktarmak Fiil
tırnak imi/ işareti:

borsada kote etmek Fiil
referansları yazmak Fiil
referans vermek Fiil
bir şeyi örnek olarak vermek Fiil
bir şey aktarmak Fiil
kelimesi kelimesine alıntı yapmak Fiil
harfi harfine aktarmak Fiil
söylenen/yazılan şeyi kanıtlayıcı kaynak göstermek.