1. İsim, Zooloji sıçan, keme, iri fare
  (Rattus).
  Norway rat: göçmen keme
  (R. norvegicus).
  roof/black
  rat: kara sıçan
  (R. Rattus).
  water rat: misk faresi
  (Ondatra zibethica).
  mole rat: kör sıçan.
 2. İsim sıçana benzer hayvan.
 3. İsim hain, dönek, oyunbozan, mızıkçı, arkadaşlarına ihanet eden kimse.
 4. İsim muhbir, curnalcı.
 5. İsim kadınların saçını kabarık göstermek için kullanılan parça.
 6. Geçişsiz Fiil sıçan tutmak.
 7. Geçişsiz Fiil oyunbozanlık/döneklik etmek, kendi çıkarı/selameti için müşkül anda arkadaşlarını terketmek.
 8. Geçişsiz Fiil
  rat on: gammazlamak, ihbar etmek, curnalcılık yapmak.
 9. Geçişsiz Fiil
  rat on: sözünde/va'dinde durmamak, caymak.
  They said they'd help but hey're ratted (on us).
sırsıklam olmak, sudan çıkmış sıçana benzemek, ıslak/üşümüş/perişan bir halde olmak.
karasıçan
(Rattus rattus). İsim
Norway rat
Norveç sıçanı
(Rattus norvegicus). Gri kahverengi tüylü, karın altı beyazımsı, uzun ve pul pul
kuyruklu, ev, ambar ve rıhtımlarda yaşayan bir tür fare.
çöl faresi: Batı ABD'de altın ve benzeri kıymetli maden bulmak ümidiyle çölde yaşayan kimse. İsim
(bilhassa İkinci Dünya Savaşında) Kuzey Afrikada savaşan (İngiliz askeri). İsim
keseli fare
(Dipodomys phillipsii): Meksika ve batı ABD'de bulunan ve zıplayarak giden bir fare. İsim
Avustralyanın çorak bölgelerinde yaşayan
Notomys türünden keseli kemirgen. İsim
sırılsıklam olmak Fiil
pack rat.
Norveç sıçanı
(Rattus norvegicus). Gri kahverengi tüylü, karın altı beyazımsı, uzun ve pul pul
kuyruklu, ev, ambar ve rıhtımlarda yaşayan bir tür fare.
dağ sıçanı, istifçi sıçan
(Neotoma cinerea): K. Amerika Kayalık Dağlarda bulunan ve yiyecekleri
yuvasına taşıyıp istif eden, avurtları keseli, kuyruğu püsküllü bir tür sıçan.
mountain rat, trade rat, wood rat ile ayni anlama gelir.
İsim, Zooloji
(a) istifçi, ufaktefek lüzumsuz şeyleri biriktiren kimse, (b) ihtiyar maden arayıcı veya rehber. İsim
bir tür büyük fare
şüphelenmek, bir hile/dalavere sezmek.
kuşkulanmak, hile sezmek, şüphelenmek.
su sıçanı, misk sıçanı
(Ondatra zibethica). İsim, Zooloji
liman hırsızı. İsim
(laboratuarda kullanılan) beyaz fare
(Rattus norvegicus). İsim
pack rat.
bir partiyi terk etmek Fiil
yüzüstü bırakmak Fiil
partiyi yüzüstü bırakmak Fiil
fare kenesi
(Orniyhonyssus bacoti). Farelerle taşınan ve insanı ısırınca deri yangısı ve tifüs bulaştıran asalak böcek. İsim
gammazlamak Fiil
sözünden dönmek Fiil
ihanet etmek Fiil
gençler güruhu
kör dövüşü, semeresiz didişme, koşuşturma, yorucu fakat sonuçsuz çabalama, keşmekeş, hercümerç, hengâme.

We are living in the rat race.
başka bir suçluyu ihbar etmek Fiil
fare yılanı
(Elaphe): küçük memeli hayvanlar ve kuşlarla beslenen bir tür yılan. İsim
fare tutan teriye (köpek). İsim
virane
fare kapanı
köhne bina
sıçan yuvası: karmakarışık/keşmekeş yer/durum. İsim

grenadier ile ayni anlama gelir. uzun kuyruklu balık
(Macrouridae): gövdesi geriye doğru
incelerek sıçan kuyruğu gibi uzun bir şekil alan derin deniz balığı.
deliğe kıstırılmış fare gibi olmak Fiil