1. Fiil almak.
  to receive a letter. He received the news last night.
 2. Fiil kabul etmek.
  He has been received into the college.
 3. Fiil anlamak,
  rad. TV duymak/ işitmek.
  Are you receiving me?
 4. Fiil uğramak, maruz kalmak, çekmek, celbetmek.
  to receive a bad treatment: kötü muameleye maruz kalmak.

  to receive attention: dikkati çekmek.
  to receive a scolding: azarlanmak/azar işitmek.
  to receive injury: yaralanmak.
  to receive ovation: şiddetle alkışlanmak.
 5. Fiil taşımak, kaldırmak, çekmek.
  These columns receive the weight of the building.
 6. Fiil (yumruk/darbe/mermi) yemek, vurulmak.
  receive a heavy blow on the head from a falling stone.
 7. Fiil (misafir) kabul etmek, ağırlamak.
  Mrs. A. receives Monday afternoons: Bn. A. Pazartesi öğleden sonra misafir kabul eder.
 8. Fiil (haber, olay, vb.ne belirli tarzda) tepki göstermek.
  an idea received with enthusiasm.
 9. Fiil anlamak, kavramak.
hizmetlerinin karşılığını almak Fiil
subay olmak Fiil
istihkakıni almak Fiil
hak ettiği cezaya çarptırılmak Fiil
aylığını almak Fiil
ihbarını almak Fiil
ihbarnamesini almak Fiil
maaşını almak Fiil
maaşıni almak Fiil
bakanlığa atanmış olmak Fiil
haftalık ücretini almak Fiil
maaşnın bir bölümünü avans olarak almak Fiil
maaşının bir bölümünü avans olarak almak Fiil
birini aileye kabul etmek Fiil
birini ailesine kabul etmek Fiil
kabul eden devlet İsim, Uluslararası Hukuk
(alış tarafındaki borsa simsarı) menkul kıymetleri satış tarafındaki borsa simsarına teslim etmemek Fiil
000 Sterlin almak Fiil
yatırımlardan 1000 .- dolar kazanmak Fiil
bankadaki hesaba para geleceğinin bankaya önceden bildirilmesi
haber almak Fiil
...'i olumlu karşılamak Fiil
ayni yardım almak Fiil
ikramiye almak Fiil
rüşvet almak Fiil
eski Yunan ve Latin edebiyatını içeren bir eğitim görmek Fiil
komisyon almak Fiil
şikâyet almak Fiil
tesellüm etmek Fiil
nişan almak Fiil
biraz teselli bulmak Fiil
yabancı bir bakanı kabul etmek Fiil
miras almak Fiil
mektup almak Fiil
bir borcu geri almak Fiil
affedilmek
emekli aylığı almak Fiil
bir dilekçeyi kabul etmek Fiil
dilekçe almak Fiil
plaket almak Fiil
imtiyaz almak Fiil
mükâfat almak Fiil
kırmızı kart görmek Fiil, Futbol
rapor almak Fiil
maaş almak Fiil
aylık almak Fiil
hüküm giymek Fiil
devlet yardımı almak Fiil
mahkeme celbi almak Fiil
celp almak Fiil
telgraf almak Fiil
güvenoyu almak Fiil
güven oyu almak Fiil
iyi karşılanmak Fiil
sarı kart görmek Fiil, Futbol
kaparo almak Fiil
mehil olmak Fiil
yataklık etmek Fiil
onay almak Fiil
dikkat çekmek Fiil
bir şey hakkında bilgi almak Fiil
tebrik almak Fiil
temettü almak Fiil
eğitim görmek Fiil
eğitim almak Fiil
mali destek görmek Fiil
mali destek almak Fiil
tahsilat için almak Fiil
tahsil için almak Fiil
tam ve ayrıntılı talimat almak Fiil
malları teslim almak Fiil
bahşiş almak Fiil
bir proje için onay almak Fiil
yardım görmek Fiil
(US) daha yüksek notlar almak Fiil
peşinen almak Fiil
delil olarak kabul etmek Fiil
karşılığında almak Fiil
zilyetliği devralmak Fiil
ödeme olarak kabul etmek Fiil
bilgi almak Fiil
talimat almak Fiil
mektuplar almak Fiil
mektup bular almak Fiil
para almak Fiil
epey olumsuz eleştiri almak Fiil
yeni parti kitap almak Fiil
özel bir ihbar almış olmamak Fiil
toplantıya çağrı almak Fiil
resmen dikkate alınmak Fiil
affedilmek Fiil
bağışlanmak Fiil
ödemeleri almak Fiil
biri tarafından ödeme yapılmak Fiil
baştan savma hizmet görmek Fiil
öncelikle ele alınmak Fiil
protesto ile karşılamak Fiil
protesto ile karşılaşmak Fiil
ceza yemek
bağışlanmak Fiil
reddedilmek
birini misafir olarak kabul etmek Fiil
birinin tasvibine mazhar olmak Fiil
(askerlik) güvenlik konusunda brifing dinlemek Fiil
ağır yara almak Fiil
birini misafir olarak kabul etmek Fiil
hüsnükabul göstermek Fiil
birini huzura kabul etmek Fiil
birine bir görev vermek Fiil
birini ailesine kabul etmek Fiil
birini törenle karşılamak Fiil
birini soğuk karşılamak Fiil
kucak açmak Fiil
bir şeyi geri almak Fiil
bir şeyi miras yoluyla tevarüs etmek Fiil
birinden birşey almak Fiil
bir şeyi emaneten almak Fiil
(US) devlet yardımı almak Fiil
tesellüm etmek Fiil
destek almak Fiil
desteklenmek Fiil
destek görmek Fiil
bir şehrin hemşerisi olmak Fiil
bir proje için yeşil ışık yakılmak Fiil
postayı almak Fiil
atılan oyların çoğunluğunu almak Fiil
tamamıyla İngilizce öğretim görmek Fiil
en üstün profesyonel düzeyde tanınmak Fiil
mesleğinde en üstün olarak tanınmış olmak Fiil
eğitim almak Fiil
eğitim görmek Fiil
tedavi görmek Fiil
tedavi edilmek Fiil
iki ay önceden işten ayrılma ihbarı almış olmak Fiil
işsizlik yardımı almak Fiil
kredi yle almak Fiil
ziyaretçileri kabul etmek Fiil
misafir kabul etmek Fiil
ziyaretçi kabul etmek Fiil
haber almak Fiil
kısmeti bağlanmak Fiil
of gelir vergisi farkı olmadan menkul değerlerden elde edilen gelir
gelir vergisi farkı olmadan menkul kıymetlerden elde edilen gelir
güvenlik konusunda brifing dinlemek Fiil, Askerlik
devlet yardımı almak Fiil
işsizlik yardımı almak Fiil
işsizlik tazminatı almak Fiil
sonucu başkasının lehine gözüken bir bahse girmek.