refer to an authority

  1. Fiil bir otoriteye başvurmak
  2. Fiil yetkiliye başvurmak