1. geri almak, iptal/ilga etmek, feshetmek, lâğvetmek, hükümsüz kılmak, yürürlükten kaldırmak.
    to revoke a decree/a will.
  2. (iskambil) kurallara aykırı davranma(k), oynanması gerekli/mümkün kâğıdı oynamama(k).
  3. geri getirtmek/celbetmek.
geri alma İsim, Medeni Hukuk
ruhsatın geri alınması İsim, Hukuk
rızasını geri almak Fiil
bir sözleşmeyi feshetmek Fiil
bir sözleşmeyi iptal etmek Fiil
bir bağışı geri almak Fiil
(Br) sürücü ehliyetini iptal etmek Fiil
bir imtiyazı geri almak Fiil
bir kanunu yürürlükten kaldırmak Fiil
bir akreditifi iptal etmek Fiil
bir lisansı iptal etmek Fiil
lisansı iptal etmek Fiil
patenti iptal etmek Fiil
bir yetkiyi geri almak Fiil
bir vekâletnameyi iptal etmek Fiil
bir vekâletnameyi iptal etmek Fiil
vekâletnameyi feshetmek Fiil
bir vekâletnameyi feshetmek Fiil
vasiyetnameyi ispat etmek Fiil
bir vasiyetnameyi iptal etmek Fiil
bir temsilciliği feshetmek Fiil
bir yetkiyi geri almak Fiil
bir izni yürürlükten kaldırmak, izni geri almak Fiil
bir müsaadeyi geri almak Fiil
bir teklifi geri almak Fiil
bir emri iptal etmek Fiil
bir emir emri iptal etmek Fiil
bir emri geri almak Fiil
bir tahliye emrini iptal etmek Fiil
tanıma belgesini geri almak Fiil
şartlı tahliye kararını geri almak Fiil
dokunulmazlığını kaldırmak Fiil
sürücü ehliyetini iptal etmek Fiil