revoke

  1. geri almak, iptal/ilga etmek, feshetmek, lâğvetmek, hükümsüz kılmak, yürürlükten kaldırmak.
    to revoke a decree/a will.
  2. (iskambil) kurallara aykırı davranma(k), oynanması gerekli/mümkün kâğıdı oynamama(k).
  3. geri getirtmek/celbetmek.
geri alma Noun, Civil Law
ruhsatın geri alınması Noun, Law
rızasını geri almak Verb
bir sözleşmeyi feshetmek Verb
bir sözleşmeyi iptal etmek Verb
bir bağışı geri almak Verb
(Br) sürücü ehliyetini iptal etmek Verb
bir imtiyazı geri almak Verb
bir kanunu yürürlükten kaldırmak Verb
bir akreditifi iptal etmek Verb
bir lisansı iptal etmek Verb
lisansı iptal etmek Verb
patenti iptal etmek Verb
bir yetkiyi geri almak Verb
bir vekâletnameyi iptal etmek Verb
bir vekâletnameyi iptal etmek Verb
vekâletnameyi feshetmek Verb
bir vekâletnameyi feshetmek Verb
vasiyetnameyi ispat etmek Verb
bir vasiyetnameyi iptal etmek Verb
bir temsilciliği feshetmek Verb
bir yetkiyi geri almak Verb
bir izni yürürlükten kaldırmak, izni geri almak Verb
bir müsaadeyi geri almak Verb
bir teklifi geri almak Verb
bir emri iptal etmek Verb
bir emir emri iptal etmek Verb
bir emri geri almak Verb
bir tahliye emrini iptal etmek Verb
tanıma belgesini geri almak Verb
şartlı tahliye kararını geri almak Verb
dokunulmazlığını kaldırmak Verb
sürücü ehliyetini iptal etmek Verb