1. makul/haklı olarak, yasal/meşru olarak, kanunen, doğrulukla, dürüstlükle, doğru/dürüst bir şekilde.
    They
    must give us what is rightfully ours: Yasal olarak bizim olanı bize vermek zorundadırlar.
tam yetkili olarak hareket etmek Fiil