root mean square

  1. İsim ortalama karekök: bir dizideki sayıların kareleri ortalamasının karekökü.
    kıs.:
    rms.