1. kabataslak yapmak, taslağını yapmak.
    I'll just rough out the whole picture and you can do the details.
avaryayı kabaca hesaplamak Fiil
zorlu bedenen çalışmaya hazır olmak Fiil
kabataslak halinde olmak Fiil
kabaca 100 dolar etmek Fiil
kabaca 100 .- dolar etmek Fiil
taslak halinde, bitirilmemiş, kabasaba yapılmış.
birini olduğu gibi kabul etmek Fiil