1. (a) birine şiddetle saldırmak/tecavüz etmek, (b) bozmak, dağıtmak, karmakarışık etmek.
    He roughed
    up the path by kicking at the stones. (c) (piyano vb.) kaba ayarını yapmak.
bir şeye çok içerlemek/kızmak, bir şeyi mesele yapmak.