salkımsöğüt

  1. weeping willow
weeping willow İsim, Bitki Türleri

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Daha çok su kenarlarında yetişen, dalları ... sarkık bir söğüt türü