1. İsim, Reklamcılık gösterim
 2. İsim etki, tesir.
 3. İsim izlenim, intiba.
  What were your first impressions of İstanbul? First impressions are often misleading.
  A strong/good/bad impression.
 4. İsim iz, damga/ mühür izi, nişan, baskı izi.
  The impression of a seal on wax.
 5. İsim anı, zihinde hayal meyal kalan iz, müphem bir şekilde hatırlama.
  I still have an impression of that event of my childhood.
 6. İsim sanı, zan, tahmin.
  It is my impression that: Bana öyle geliyor ki.
  I got the impression that:
  Öyle sanıyorum ki.
  under the impression (that): sanarak, zanniyle.
  to be under the impression that: sanmak, zannetnek, tahmin etmek.
  I was under the impression that: Bana öyle geliyordu ki/öyle zannediyordum ki.
  I asked him for a job under the impression that he was the head of the firm, but he wasn't.
 7. İsim baskı, basım, tabı, basma, tabetme, nüsha, bası.
  a first impression of 6,000 copies. Five impressions
  (= reprints without resetting) of this book have been sold so far.
 8. İsim (dişçilikte) diş/çene modeli.
 9. İsim (maden işlemede) kalıp.
 10. İsim taklit, komedyenlerin başka şahısları taklidi.
 11. İsim, Psikoloji izlenim, uyarım, uyarma, uyarı: uyaranların duyu örgenlerimiz ve ilişkili sinirler üzerindeki etkileri
  ya da belirli bir durumun kişi üzerindeki çözümlenmemiş toplu etkisi.
 1. İsim görüntüleme. An ad that is served to a user's screen either as a pushed (sent by e-mail) or pulled ad
  (requested by a user's browser). This includes measurement of responses from an ad delivery system to a user's browser.
ücretsiz gösterim İsim, Reklamcılık
ek gösterim İsim, Reklamcılık
reklam gösterimi İsim, Reklamcılık