1. Sıfat ayartıcı, çekici, büyüleyici, şuh, cazibeli, füsunkâr, iğfal edici, baştan çıkarıcı.
    a seductive smile.
    a woman's seductive voice. a seductive offer of higher pay.
cazip teklif