1. İsim aksilik, aksama, gerileme, kötüleşme, işin ters gitmesi.
  2. İsim ters akıntı, girdap, anafor, burgaç.
  3. İsim, Mimarlık yüksek binalarda üst katın alt katlara nazaran daha geriden inşa edilmesi.
sahil şeridi İsim, İmar Hukuku
iş aksiliği
konjonktürün düşmesi
ticari işlerde işlerin ters gitmesi
borsada fiyatların düşüşü
işlerin kötü gidişinden sonra düzelmek Fiil
borsa da kurların düşmesi
borsada kurların düşmesi
çekme mesafesi İnşaat
üretimde aksilik
(a) (ilerlemesini) engellemek, geri bırak(tır)mak, geriletmek, geri çekmek/almak, ertelemek, tehir etmek.

set a house back from the road: bir evi yoldan içeri almak.
set back a clock: saati geri almak.
Bad weather will set back our building plans by 3 weeks. (b)
k.d. (çok paraya/pahalıya) mal olmak.
“That's a nice house: it must set you back quite a lot.” “Yes, it set me back about $300,000.”
aksilik