1. gümüş çağ, delikanlılık çağı: insan hayatının 4 çağından ikincisi.