1. solarium
Physical well-being activities (NACE code: S96.0.4) İsim, Sanayi ve Zanaatler

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Vücûdun güneş ışınlarına mâruz bırakılmaksızın, sun’î ... tarzda ışınlanmasını sağlayan donanım