1. kanunda yeri olan
  2. kanuna uygun
  3. kanuna göre ceza verilebilir