1. Sıfat yapışkan.
 2. Sıfat yapış yapış, sıvışık.
  Her fingers were sticky from the candy.
  to have sticky fingers: eli
  uzun olmak, fırsat bulunca öteberi aşırmak.
 3. Sıfat sıcak ve nemli.
  a sticky climate.
 4. Sıfat belalı, çetrefil, karışık, zor, müşkül.
  a sticky problem.
  to come to a sticky end = meet a
  sticky end: felakete sürüklenmek.
  He'll come to a sticky end.
 5. Sıfat son derece hassas, narin, dikkat ve itina isteyen.