1. grev maaşı
  2. grevdeyken
  3. sendikanın grevci çalışanlara ödediği para
  4. grev deyken sendikanın grevci çalışanlara ödediği para
daha fazla ücret için grev yapmak Fiil
daha yüksek ücret için grev yapmak Fiil
daha yüksek ücret için grev