1. destek olmak, (ağırlığını) taşıma(k)/çekme(k), kaldırma(k), tutma(k), düşürmeme(k).
  be supported by
  a life-buoy: cankurtarana sarılıp su yüzünde kalmak.
 2. götürme(k), dayanma(k).
 3. besleme(k), geçindirme(k), masrafını verme(k), devam ettirme(k).
  to support a family: bir aileyi
  geçindirmek/beslemek.
  to support oneself: (a) geçinmek, (b) dayanmak.
 4. kuvvet verme(k), cesaret telkin etme(k).
 5. destekleme(k), teyit etme(k), ispat etme(k), savunma(k), müdafaa etme(k).
  documents in support of
  a claim: bir iddiayı destekleyen belgeler.
  give support to a proposal: bir öneriyi desteklemek.
  speak in support of someone: birini savunmak/lehinde konuşmak.
 6. yardım etme(k).
 7. (tarafını) tutma(k), iltizam etme(k).
 8. sabretme(k), tahammül etme(k), katlanma(k).
 9. Tiyatro yardımcı rolde oynamak.
 10. destek olan kimse/şey.
 11. destek, dayanak, mesnet, taban, kaide, temel, altlık.
  to get/obtain no support: destek bulamamak.
 12. yardım, himaye.
 13. destekleyen/himaye eden kimse, arka, piston.
 14. güvence, dayanak.
  the sole support of his old age: ihtiyarlıkta tek güvencesi/dayanağı.
 15. yardım, takviye.
  troops in support: takviye birlikleri.
 16. geçim.
  to be without means of support: geçimini sağlayacak bir geliri olmamak.
İdari ve destek hizmet faaliyetleri (NACE kodu: N) İsim, Sanayi ve Zanaatler
birinin desteğini istemek Fiil
birinden destek istemek Fiil
birinin tek desteği olmak Fiil
ailesinin tek desteği olmak Fiil
Başka yerde sınıflandırılmamış işletme destek hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 82.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
ailenin başlıca desteği İsim
Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (NACE kodu: 81.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (NACE kodu: 81.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
ailesine bağımlı olmak Fiil
Eğitimi destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 85.6) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Eğitimi destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 85.60) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 09) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Büro yönetimi ve destek faaliyetleri (NACE kodu: 82.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri (NACE kodu: 82) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işletme destek hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 82.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (NACE kodu: 52.29) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (NACE kodu: 82.19) İsim, Sanayi ve Zanaatler
geçimini üstlenmek Fiil
desteğini vereceğine söz vermek Fiil
geliriyle geçinmek Fiil
Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 01.62) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 01.61) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler (NACE kodu: 09.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler (NACE kodu: 09.90) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 09.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 09.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Taşımacılık için destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 52.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler (NACE kodu: 01.6) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 90.02) İsim, Sanayi ve Zanaatler
iddiasını kanıtlamak Fiil
iddiasını kanıtla desteklemek Fiil
Ormancılık için destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 02.4) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ormancılık için destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 02.40) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 52) İsim, Sanayi ve Zanaatler
hava desteği
hava desteklemesi
banka desteği
birinin desteğine ihtiyacı olmak Fiil
(US) nafaka yükünü yüklenmek zorunda kalmak Fiil
halk desteği aramak Fiil
iki tarafı da destekleyen
kitap desteği
iş desteği
çoğunluğun desteğine sahip olmak Fiil
depo desteği
desteğe muhtaç
doğrudan gelir desteği
evrakı müsbite
dolar desteği
(US) destek sağlama görevi
ekonomik destek
seçim desteği
acil durum yardımı
halk tarafından desteklenmek Fiil, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
birinin yardımına muhtaç aile
maddi destek İsim
ateş desteği
zayıf destek
finansman desteği İsim, Bankacılık
genel destek Askerlik
çoğunluğun desteğini elde etmek Fiil
devlet desteği
halk desteği
elyazısı desteği Bilgi Teknolojileri
geçindirecek bir karısı ile yedi çocuğu olmak Fiil
gönülden desteklemek Fiil
gelir desteği
(Br) gelir desteği
yoksul ve işsizlere sosyal sigorta desteği
güçsüz destek
uluslararası destek İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
işçilerin desteği İsim
destek eksikliği
başkalarından geçinmek Fiil
kanuni bakım yükümlülüğü
destek ordu birimleri İsim
lojistik destek İsim
lojistik destek
lojistik destek İsim
ana destek
çoğunluk desteği
maddi destek
geçim kaynağı İsim, Ekonomi
tek tek tüccarların satışı desteklemesi
azınlık desteği
manevi destek
belediye desteği
tesanüt
ulusal dil desteği Bilgi Teknolojileri
fazla destek görmemek Fiil
dayanak bulamamak Fiil
oy desteğini elde etmek Fiil
yerinde destek İsim
parti desteği
siyasi destek İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
konsorsiyum aracılığıyla destek alımı
halk desteği İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
fiyat desteklemesi: üretici mallarının belirli bir fiyat altına düşmemesinin hükümetçe güvence altına alınması. İsim
satış teşvik desteği
(US) satış teşvik desteği
mali destek görmek Fiil
mali destek almak Fiil
destek almak Fiil
desteklenmek Fiil
destek görmek Fiil
uzaktan destek İsim
destekleme sistemi
teklif destek görmedi
gayretli destekleyici
mesnetsiz
geçindirmek Fiil
destekli fiyat
...'i sonuna kadar desteklemek Fiil
bir adayı desteklemek Fiil
bir davayı desteklemek Fiil
bir iddiayı kanıtlamak Fiil
bir parayı desteklemek Fiil
bir aileyi geçindirmek Fiil
bir alışkanlığı sürdürmek Fiil
bir alışkanlığı sürdürmek için para bulmak Fiil
bir önergeyi desteklemek Fiil
bir dilekçeyi desteklemek Fiil
bir siyasi partiyi desteklemek Fiil
bir fiyatı desteklemek Fiil
bir kararı desteklemek Fiil
takım tutmak Fiil, Spor
bir kuramı desteklemek Fiil
tadilat teklifini desteklemek Fiil
bir fikri desteklemek Fiil
destekleme ve fiyat istikrar fonu
tesahup etmek Fiil
(borsa) destekleme alımı
belgelerle kanıtlamak Fiil
vergilerle finanse etmek Fiil
geçim masrafları İsim
destekleme kredisi
sırt sırta vermek Fiil
yardım olanakları İsim
destek fonu
seçimlerde destek
seçimde destek
destekleme önlemleri İsim
geçimini kendi sağlamak Fiil
geçinmek Fiil
yardımcı personel İsim
destek noktası İsim
destek noktası (merkez bankasının ulusal parayı desteklemek amacıyla müdahale etmesi gerektiği nokta
destekleme politikası İsim
destek fiyatı
destekleme fiyatı
destekleme alımları İsim
destek hizmetleri İsim, İşletme
yardım ekibi
başkanı desteklemek Fiil
altın esasını benimsemek Fiil
(Br) hükümeti desteklemek Fiil
tedavüldeki kağıt paranın karşılığını sağlamak Fiil
dayaklamak Fiil
...'i desteklemek Fiil
hükümetin politikasını oybirliğiyle desteklemek Fiil
hükümetin politikasının oybirliği yle desteklemek Fiil
birinin bir amacı desteklemesini sağlamak Fiil
mahkeme kararını destekleyecek delil
birine destek vermek Fiil
bir teklifi desteklemek Fiil
birine destek vermek Fiil
bir seçimde birinin desteğini elde etmek Fiil
damın ağırlığını çekmek zorunda kalmak Fiil
kendi geçimini sağlayacak durumda olmama
(US) kadın eşe bakma sorumluluğu
kadın eşe bakma sorumluluğu
veya menkul değerler borsası ve para piyasasından itibarlı senet alımı
(Br) tarafından vadeli kambiyo piyasasından sterlin
bir iddiayı destekleyici belgeler ibraz etmek Fiil
bir iddayı belgeyecek belgeler göstermek Fiil
bir önergenin lehinde konuşmak Fiil
birinin lehinde konuşmak Fiil
bir şeyi desteklemek Fiil
hükümeti desteklemek Fiil
bir hesabı kanıtlayan belgeler İsim