surplus balance

ödemeler dengesi fazlası
ödemeler dengesi artığı
dış ticaret dengesi fazlalığı