gliserol eriyiği. İsim
şeker tasfiyesinde en son kalan şekerli su, şerbet. İsim