1. Sıfat yapışkan, lüzucî, 2.
    k.d. pis, kılıksız, pejmürde, hırpani.
  2. Sıfat tackiness: yapışkanlık, lüzucîlik.