take up a matter

bir meseleyi daha yüksek bir makama götürmek Fiil