1. İsim ger(il)me, gerginlik, gerilim.
  2. İsim, Psikoloji gerilim, ruhî/asabî gerginlik.
    tension reduction: gerilim azaltımı.
  3. İsim uluslararası ilişkilerde gerginlik.
  4. İsim basınç (bu anlamda artık kullanılmıyor).
  5. İsim, Makine germe, germe kuvveti, germe düzeni.
  6. İsim, Elektrik-Elektronik gerilim, potansiyel, voltaj.
gerilim alanı
gerilimi gidermek Fiil
gerilimin giderilmesi
ara-yüzey gerilimi, iki sıvının ortak yüzeyindeki yüzey gerilimi.
düşük voltaj
alçak voltaj
siyasi gerginlik
siyasi gerilim
politik gerilim
siyasi gerginlik
gerginliği gevşetmek Fiil
gerilimi gevşetmek Fiil
gerilimin gevşemesi
gerilimi gidermek Fiil
yüzey gerilmesi.
yüzey gerilimi İsim, Fizik
gerilimli
vapor pressure. İsim
doruk buhar basıncı, yarı buharlaşmış bir sıvı veya katının belirli bir sıcaklıktaki maksimum buhar basıncı. İsim
gerilimsiz
yüksek voltaj teli