tevdi etmek Fiil
birine bir sır tevdi etmek Fiil
bir şeyi birine itiraf etmek Fiil
birini birinin ihtimamına tevdi etmek Fiil
bir şeyi birinin bakımına
bir şeyi birinin ihtimamına tevdi etmek Fiil
gözetimine havale etmek Fiil