(elde dokunan bir tür) tvit kumaş. İsim
İrlanda tvidi, erkek (elbiselik/paltoluk) kumaşı.
tüvit