1. Zarf hiç, hiçbir zaman.
  Such an idea never occured to me: Böyle bir fikir hiç (bir zaman) aklıma gelmedi.

  I have never yet seen it: Onu daha hiç görmedim.
 2. Zarf asla, kat'iyen, bir daha.
  never again: tövbeler tövbesi! bir daha mı, asla! kat'iyen!
  Go back
  there? Never!: Bir daha oraya gitmek mi? Asla!.
  He never came back: Bir daha geri gelmedi.
  I've never met him and I hope I never will meet him: Onunla asla karşılaşmadım ve inşallah karşılaşmam da.