unable to pay (one's debts)

borçlarını ödemekten âciz